is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 24 Verdeediging van de

naar den naam mynesGods. -— Nogthans, wanneer men Kap. V. 12. inziet, zal men vinden, dat Daniël met deeze beide zyne naamen aan het Hof van Babel bekend was en genoemd werd. —Daarenboven fïrekt tot ftaaving van de echtheid van dit Hoofdftuk, dat het geval der verandering van Nebukadnezar ook Hoofdft. V. 20. 21. word gemeld; en dat Josefus het insgelyks heeft, en verklaart, het zelve in de oude fchriften gevonden te hebben (*). -— In het Vde Hoofdftuk word verhaald, hoe Belfazar de Koning van Babel, in denzelfden nacht, waar in hy gedood werd, eene prachtige maaltyd aangericht, en op dezelve van de Heilige Vaten van den Tempel te Jerufalem, een onheilig gebruik hebbende gemaakt, onverwacht verfchriktwerd door het zien eener hand, die op den kalk van den wand des Koningiyken Paleis, eenige letteren fchreef. De Wyzen faamgeroepen ,°om het fchrift te leezen en uit te leggen, vonden zich hier toe buiten ftaat, tot dat Daniël, op voorHel der oude Koningin, ontboden zynde, het fchrift las en verklaarde. By het zelve werd aan den Koning zyn dood, en aan deszelfs Ryk de ondergang aangekondigd. Deeze gebeurtenis is in de daad geloofwaardig, een Wonderwerk is hier Gode-betaamlyk. De Heilige Vaten worden niet zonder verfmading van den God van Israël ontheiligd,en de Afgoden boven den waaren God geprezen vf. 3. 4. God wil dan zyne eer handhaven. De ondergang van het Babylonifch Ryk, en dat het zelve in de magt der Meden en Perfen kwam , had zo veel invloed op den Staat van Israël, Gods Volk, dat

het

(*) Antiq. Jad. X. 10. 6.