is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort onderwys in de zeevaart, of Konst der stuurlieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HoOFTST. VAN DE ASTRONOMIE. I05

§. VI. Zenith of Toppunt is een punt vlak boven ons hoofd, neemt eens, men bevonde zig in A aan de onbeweeglyke vlakte des aardkloots, zo zal dat punci: G als ons zenith, lynregt boven ons zyn; Nadir ofvoetpunt, is dat punt, welke regt door 't Centrum des aardkloots gaat als in E: hier uit is op te maken, dat zulke linien ontelbaar zyn. Want verandert men van plaats: zo veranderen deze puncten mede; edog word een Stad eenen toppnnt toegeëigent.

§. VII. Meridiaan of Middag-Cirkel, is een groot onbeweeglyke kring aan de wereldkloot, gaande zo wel door de beide polen, als door het zenith en nadir, fnydende den Horifont tegen het zuiden en noorden regthoekig, welke genoemd worden, ooftelyke of weftelyke doorfnydingen.

AANMERKING.

§. VIII. Men heeft zo veel meridianen, als'er pundten aan het wereldgebouw zyn, gaande rontom den aardbol; egter word een Stad zo wel een meridiaan, als eenen toppunt toegeëigent.

§. IX. Horifont,. Gezigteinder, DE, of by de Zeevarende, kimmen genaamd, is een groot onbeweeglyke Cirkel, overal even wyt van het zenith en nadir, gaande midden door het we reldgebouw en de aardkloot, waar door hetboG 5 venlle