Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïv VOORBERÏGT.

vraagd, om dat 'er in leer of leven iets tegen my was> in te brengen , gelyk zulks wel eens gebeurt, ook onder het E. Clasfis van Zuid-Beveland wel eens gebeurd is, dat iemand zyn ontflag vraagt, dien men anders zyn ontflag gegeven zoude hebben. Dan dit is hier het geval niet. Niemand heeft of kan tegen my ecnig bezwaar hebben , dat ik my niet, gelyk het eenen Predikant betaamde, of in de openbaare Ambtsbediening , of in 't Burgerlyk of huishoudelyk leven zoude gedragen hfbben. — Ik heb geen ontflag gevraagd, om dat 't my aan genegenheid of lust tot het Leeraarswerk of aan liefde tot de Gemeente zoude ontbroken hebben, deeze Leerrede zy van 't tegendeel een fprekend bewys — Ik heb myn ontflag niet veizogt, om dat ik als een ongehoorzaam

Sluiten