Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 I. VERHANDELING

te Rotterdam verkogt wordende, gaat al het Vlas, hier geteeld, na het Overmaasfche toe. Deeze Vlasfers in het Overmaasfche hebben ook het Vlas, in die diftriften zelfs vallende, doch dat blyft in hunne handen , en wordt aldaar bewerkt door eigen Volk. Even zo is het gelegen in het Land van Vianen, en de omliggende diftriclen , welke of gedeeltelyk hetzelve aan andere Vlasfers hier omtrent verkoopen, of zelfs houden en bewerken laaten.

Eindelyk en ten laatften, is het in 't Land van Voorne en Putten, Overflakkée, en in Zeeland dus met de Vlasfery gelegen. Sommige Boeren verhuuren het Land aan de Vlasfers, na dat zy het alvoorens bewerkt hebben, terwyl het zaaijen, zo als gezegd is, voor reekening van de huurders is. Anderen wederom beteelen het land voor hun eigen reekening: Sommige onder die conditie met den Vlaskooper, die het voorige jaar hun Vlas gehad heeft, dat de Vlasfer hun best zaad zal bezorgen; egter voor reekening van den Boer of Eigenaar , mits dat de Vlasfer als dan ook de voorkeur heeft , boven anderen : Sommige zyn egter aan geen Vlasfers verbonden , en laaten het voor hun eigen reekening ftaan, tot zo lang 'er een Koopman komt, dat al dra gefchiedt, indien het wat voordeelig ftaat, doch zo niet, zyn 'er ook verfcheiden Boeren, welke hetzelve houden, en verder

voor

Sluiten