Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT» waar de Landbouw een voornaame tak van welvaart is, heeft uitgevonden tegen ongedierten of infeclen, die aan gewaflèn , op 't veld ftaande , dikwyls veel fchade toebrengen, en welk middel de Maatfchappy is voorgekomen , van dien aart te zyn, dat het ook door onze Landbouwers, by zommige gelegenheden , zonder eenig nadeel zoude kunnen worden beproefd. —

Na de uitgaave van het Zesde Deel, waar in de Maatfchappy eene NaamLyst van derzelver Leden had geplaatst, heeft zy drie van haare Ordinaire Leden door den dood verlooren, te weeten , de Heeren

Mr. Augustinus van SONj Commijfaris, te Amjlerdam.

Mr. Jacob Alewyn, Commissaris , te Amjlerdam, en

Paulus Guykingh, Oud-Burgemee/Ier, te Naar den.

Ook is te Groningen overleeden de Heer

H. A. van Iddekinge, Burgemeefter aldaar, en Honorair Lid deezer Maatfchappy.

Dan,

Sluiten