is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HOU T-T EELT. IOI

sa. Voor de Kweboomen betaalt men het zelfde.

23. De Karfeboomen komen te ftaan op omtrent 14 ft. het ftuk, daar onder begreepen het gaten graaven, en inplanten.

24. Voor 'de Pruimeboomen beloopen alle de kosten te famen op omtrent 10 a 12 ft. het ftuk.

25. De kosten, om Vlierboomen te planten, zyn zoo weinig, dewyl men dezelven gemaklyk door ftek voortteelt, dat zy niet waard zyn, 'er eenige bepaaling van te maaken.—

Hiermede, hoep ik , ter voldoening aan het oogmerk der Maatfchappy, iets te hebben toegebragt, en dat daardoor mag bevorderd worden de verbeterde tbutplaniing , in het Gemenebest, op hooge en laage gronden!

G3 BE-