is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

InLaNDSCIIE PAAP-DEN. lil

aan de veulens het laag opligten en zelfs het fteeken met het hoofd overbrengen.

Het is zeker, dat men, in de meeste der Vereenigde Provinciën,zulke fchoone en moedige paarden zou kunnen aanfokken, als in Denemarken : het zou 'er alleen op aankomen, dat men bekwaame hengften liet komen , en eene goede beftiering had, om de onderneeming wel te doen gelukken, wanneer men zig verder zou moeten ontdoen van verfcheiden valfche denkbeelden en vooroordeelen, die by veele Landlieden diep geworteld zyn.

De reden, waarom de hengften hier zöo fchielyk onbruikbaar zyn, is, dat men ze te jong tot de voortteeling gebruikt, daarenboven zyn dc veulens, die daarvan komen, zwak'-; de jonge hengften, die, op hun tweede cu derde jaar, met het werk beginnen, ontkrachten zig;' op Mn vierde jaar worden zy verkogt, en dan géfneeden door den koopcr,die, in plaats van een moedig paard, een log dier bekomt, 't geen niet te verwonderen is, dewyl de beste zenuwfappen verteerd zyn, en waarfchynelyk hebben zy hunne drocfige vogten niet ontlast.

Door de voorfchreêven middelen, derhaï'ven, kap het ras, met een' goeden uitflag en met voordeel, verbeterd worden, want men moet hier het fraaye ras van koets- en chaifeook ruiterspaarden aanhouden, als mede zwaare trek- paarden, en geen ligte paarden of hitJ L ten.