Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 Schouw tooneel

's Men- wordt, en haar natuurlyk vet behoudt, schen wordc gemeenlyk met water gekamd, ED' zonder behulp'van eenige vreemde olie: als zy gefiagen is, vergenoegt men zich met haar te doopen in eene tobbe vol zeepfop.

Dc wring. De wolle, uit het water gehaalden by elkander gebragt, wordt aan den eenen kant vast gemaakt aan den vasten haak van den wring, aan den anderen kant aan den bewceglykcn haak , die haar draait en uitwringt, doordien hy zelf omgedraaid wordt door behulp van dc fpaaken der winde. Het ganfche gewigt der wolle wordt, als zy uitgewrongen is, in manden gedaan, om gemakkclyker gekamd te kunnen worden, door behulp van een weinig vocht, dat De zwa- 'cr in gebleven is. Als zy wit verwerkt veiftoof. moet worden, wordt zy in de zwavelHoof gebragt, waar zy op fchaften gelegd, en vervolgens gezwaveld wordt. Om haar te zwavelen, fteekt men een pot vol zwavel aan in de Hoof, welke men digt toefluit om 'er de lucht buiten te houden: en deeze zwavel, die de meelte kleuren zoo vuil maakt en zoodanig befmet dat 'er geen herftellen aan

Sluiten