is toegevoegd aan uw favorieten.

De arme heer van Mildenburg, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6o DE ARME HÊER

mogen ftond, en ik zulks verantwoorden kon; én bij de beste neiging, bm alle menfchen, die mij omringen, gelukkig te maaken, zie ik menig misnoegd, vuilaartig gezicht.

Hierbij komt, dat ik bijna niet meer twijfelen kan, of bruinfeld fmeedt heimelijke aanflagen tegen mij; ik weet met zekerheid, dat de Hertog onlangs het voorneemen heeft gehad, om mij als Werkelijk Geheim-Raad aanteftcllen : een enkel Woord, dat hij zich daarvan aan den ouden booswicht heeft laaten ontvallen, heeft hem Itout gemaakt, om dc zaak op' zulke eerie wijze te draajen, dat het fcheen, alsof door mijne verhooging een paar oude, getrouwe, hoewel thans geheel onbekwaame bedienden , zouden benadeeld worden: dé Hertog, die hieromtrent zeer gemoedlijk denkt, zag van zijn voorneemen af, en vergenoegde zich, met mij zijnen goeden wil te kennen te geeven, daardoor dat hij mij eene toelage gaf.

Hoe mag het toch wel toegaan dat menfchen, zo lomp, zo onnozel,zo onkundig, als bruines ld, nogthans zo fijn, geheim en werkzaam zijn kunnen, als het 'er op aan komt,om eenen man., die beter denkt dan zij, te dwarsboomen en te beriadeelen? dé oude vos is daarbij doortrapt genoeg, om mij zodanige bezigheden op den hals te fchuiven , waarbij ik weinig eer, maar zeer veel verdriet en verantwoording behaalen kan, én waarbij de oogen van mijnen Heer juist hét 'méést op mij gevestigd zijn: zo heeft, bij voorbeeld »