Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

§. 251. Godtslastering. , Bladz. 177

%. 25 a. Straffe vaniemand, die-over tuigt was

een valfch Propheet te zyn. . 190

§. 253. Aanmerkingen over het groot nadeel, het welk valfche Voorzeggingen en bygeloovige Waarzeggeryen , onder een Volk , het welk 'er geloof aan flaat, te wege brengen. . . 194,

%. 254. Wetten van Mofes tegen het waarzeggen , en flraffe der Waarzeggeren. 204

255. Over Toverye. . , $07

$. 256. Van Meineedigheid. . . 21 g

§. 257. Tegen onnut Vloeken en Zweer en zyn

geen Wetten gegeeven. . . 237

MISDAADEN van ONKUISHEID. $, 258. Onnatuurlyke Zonden., . 239

J. 259. Over/pel. Wat het zy , het geen onder deezen naam verft aan wordt. 24^

§. 260. Straffe van Overfpel. . . 250

%. 261. Buitenftap in het Muhammedaanfck Recht , betreffende de Straffe van Overfpel; dien ieder Leezer , dewelke daar niet nieuwsgierig na is, kan overflaan, . . . 259

%. 262.

Sluiten