is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïusschen Moord en Doodslag. ai

ten , zyn bedryf was, zelfs volgens de afdamming van die woord , Zedijja.

3. opzetlyk en me V list , Exod. XXI vs. i 4.

Deeze uitdrukking fchynt niet op eiken moord te doelen , maar bepaaldlyk van de flimfte lborte daar van , het verraaderlyk moorden , te fpreeken ; en zulk een verraaderlyke Moordenaar moest zelfs van het Altaar gefcheir t worden , om de verdiende ItrafTe re ondergaan. Het verraaderlyk bedryf van Joab , door hem twee maaien gepleegc (a) , die daarom van den Generaal-geweldige , dewelke teffens Hoogepriester.was (b), zelfs by hec Altaar gedood is Qc) , leverc ons hier een gepast voorbeeld.

4. Wanneer hy op den anderen geloekt , hem overvallen en doodgeslaagen heeft. Deur. XIX. vs. ti. Die kan ook een verraaderlyke Moord zyn ; maar het kan daar van insgelyks noch verfchillen , en noch eenig.szins eerlyker van gedaante zyn , wanneer men naamlyk , gelyk by de Bloedwreekeren onder de Arabieren in gebruike is, wel op iemand loerde , tot dac men hem vond , daar men hem hebben wilde , om hem veilig te kunnen dooden , maar dan niec de verraaderlyke lisc van eenen Joab , maar openbaar geweld te baate nam. Over

het algemeen zyn dergelyke beloeringen ,

zoo

Ca) 2 Sam. III. vs. 26, 27. XX. vs. 8-10. (.0) §. 232. bl. 16,17. van het Vyfde Deel. (c3 » Kon. II. vs. 28-31.

B 3-