Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi8 ScHOUWTOONEEt

ÏIÏ. Vervolg der Leerzaams kunsten.

ters in hunne rrraaten of evenredigheden volgen. Als gy eenige druppen waters ineen glas giet, en met uwen vinger, in dat water gedoopt, over den rand van het glas wryft, begint het geheele vat te klinken, en verandert van toon, naarmaate gy 'er min of meer water in doet. Het vocht, om zoo te fpreeken, een lighaam met het glas maakende, wordt deszelfs toon zwaar, als de hoeveelheid van ftoffe vermeerdert: en het geluid wordt fcherp, naarmaate gy de hoeveelheid van het vocht vermindert. De keel van de klok zal, by den doorfteekenden en heerfchenden toon van den rand en de oclaaf\ die de bovenfte vaas geeft, eene tiercé of eene quart, of eenig ander accoort, goed of kwaad, voegen, volgens den aart van den trek, die, deeze deelen dikker of platter maakende, daar meer of min metaal in toelaat. Dit derde geluid is niet moeijelyk te bemerken in de twee fchoone klokken van St. Germain des Prez. De gaauwe Klokgieter en de kenners der harmony ftemmen toe, dat zy van deeze foort nog niets volmaakters gehoord hebben, dan de overeenftemming van deeze vermengde

Sluiten