Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

Voorts zal de Bode voor het bezorgen van een Tranfporc of Schepen Schuldbrief genieten — £0:1:0

Van alle Goederen welke door Schout en Schepenen worden getauxeerd, zal betaald worden wanneer boven de cfiioo belopen, eene dubbelde Vacatie, en beneden de c£ 100 eene ordinaire Vacatie.

Voor het maken en pasfeeren'van allerhande Jctens, als Verklaringen, Testamenten, Codicillen, Procuratien en diergelyke, zal worden betaald, ingevolge de Ordonnantiën op de Notarisfen binnen de Stad Middelburg; waar toe ten deezen word gerefereerd.

Van Arresten, Interdicten en diergelyke zal betaald

worden • , . 1 ; e

■—>** £ 0:5:0

Aan den Schout ~- -> , o-i-'o

Aan Schepenen ; , «éii*©

Den Secretaris —:—j. , , ~*

0.1:0

De Bode , u

- 0:1:0

En voor Copien van derzelve. , o:i'6

Van Gyzelinge op Perfoonen, 'Vroningen op eenige

Goederen, zal betaald worden . c£ 0:11:0

Waar van de Schout zal genieten 0: 3:4

De Schepenen te famen 3j o: ^.^

De Secretaris voor te boek te (lellen — o: 2-0

De Bode • _ '\

o. 1:0

Voor het ligten van de Aéle ter Griffie -o: 1:4

Voor het minuteeren van Kaarten van Decreet tot

•in-

Sluiten