Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET ILLUMINATISMUS. &cy.

onder u niet zijn, zoo wie onder u zal willen de eerfte zijn,-■ 'die zij uw dienstknegt. Van dit en alle andere geboden der Christelijke nederigheid, maakt hij de bevelen eener verwoestende gelijkheid, die de vijandin is van alle overigheid, troonen en machten. Maar hij draagt wel wederom zorg , geen gewag te maaken, van de lesfen, welke Jezus en zijne apostelen zoo menigmaal hebben ingefcherpt, omtrent de •pligten, van den Keizer te geven wat des Kei' zers is, fchattingen te bet aaien, en in de wetten en overigheden Gods gezag te eerbiedigen. Weishaupt ziet in de broederlijke liefde, die Jezus gepredikt heeft, niet anders dan de liefde van zijne gelijkheid. Vermaant Jezus zijne discipelen , dat zij de rijkdommen niet zouden achten, zoo verklaart Weishaupt het als een middel om de waereld vooitebereiden tot die gemeenfchap van alle goederen, waardoor alle eigendom vervalt. Het flot van deze en meer andere Godlooze belachlijke verklaaringen is in deze woorden vervat:

„ Indien nu het geheim oogmerk van Jefus» „ het welk door middel der verborgenheden be„ waait, en door het gedrag en de gefprekken „ van dezen Godlijken meester bewezen is, be„ ftaan hebbe in de menfchen hunne oorfprong„ lijke gelijkheid en vrijheid weder te geven; „ hoe veel dingen worden dan duidelijk en naM tuurlijk, die te vooren tegenjtrijdig en onver-

„ liaan-

Sluiten