Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i&Ö -IBSTRUCT1EC* • *00R DEN REGENT

onze vereenigde kragten in het werk je Hellen.*1' 15» n Wanneer een fchrijver beginfelen aankondigt, die waar zijn, maar met ons plan van opvoeding voor de waereld, niet ftrooken, of die nog. niet behoorden openbaar gemaakt te worden, moet men hem tragten te winnen. Kan -men dit niet doen, moet men hem verdagt en gehaat maaken."

16. . Wanneer een regent het zoo ver meende te kunnen brengen, dat hij de Godsdienftige huizen deed affchaffen; en hunne goederen tot ons oogmerk deed befteëden, bij voorbeeld tot het onderhoud van gefchikte fchool* meesters voor het platte land, zulk zoort van ontwerpen zou onze hoofden inzonderheid be.vallen."

17. „ De regenten moeten even zeer bedagt zijn om fondfen te vinden voor de weduwen yan onze broederen.''

18. „ Het moet ook een van onze gewichtigfte zorgen zijn, dat wij den ftaaffchen eerbied van het volk voor de vorften, niet te ver laaten koomen. Alle deze laage viijerijen dienen nergens anders toen dan om menfchen die behalven dat zeer middenmaatig en zwak van geest zijn nog meer te bederven. Gij moet zelve een voorbeeld geven 'hoe men zich omtrent de vorsten moet gedraagen. Maakt u niet gemeenzaam met hen; vertrouwt hen nimmer ; behandelt ze beleeft maar vrijmoedig»

Sluiten