Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a«0 NIEUWE OVERWINNINGEN

„ke drijfveêren men moet doen werken om „ hunnen iever optewekken of om denzelven „ fchielijk uitteblusfchen. — Nog eens, ik zeg „het u: zoo men mij meester laat, verpand ik „ mijn hoofd, om van nu af aan de Orde te „ bezorgen, i. gewigtige geheimen; 2. een zwaar „ overwigt op de Metfelaars yan den ftrengen „ regel, of veel meer eene voljlrekte vernietiging „ der zeiven; 3. een" Jlerken invloed op de Metfe„ laars van Zinnendorff; 4. rijkdommen en eene » groote magt; en 'dit alles zonder iets aan onze „ infiellingen te veranderen"

Wel verre van zich door deze beloften te laaten vangen, of zich door deze bedreigingen te doen affchrikken, fcheen Weishaupt daar door nog onbuigzaamer te worden. Hij kende zijne wereld; hij wist wel dat Knigge nimmer zou befluiten om hem te verraden, dewijl hij, in den grond, dit niet doen kon zonder ook zich zeiven blootteftellen. Deze aanhanger kon hem ongetwijfeld verlaaten, en een gedeelte zijner lieden met zich medefleepen; maar Weishaupt wilde dit nog liever dan weêrfpannige aanhangers onder zich te hebben, en vooral mededingers. „ Wat verfchilt mij," fchreef hij nu, „ die menigte van lieden die men niet kan ge» leiden, en die alles willen doen zonder ande„ ren regel dan hunne eigenzinnigheid V Het is „door hen die mij gehoorzaamen," zeide hij op andere tijden, „ dat ik groote dingen kan

„ doen*

Sluiten