Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E m ]

zonden meer hadden , maar geheel rem waren : en dit was de nhMi eigenlijk die . hfj hen beloofd hiï* en met welke zij zich moesten verse!

°°negM' B rb|ee^n dus voordhongeren van Paasfchen tot st. jan en zouden het zeker zoo lang nier g&aS hebben mdien des Bisfchops troupêtf benoorhjk foldij gekreegen en niet telkens gemord hadden.

dea Stad een,Se maaien , en wel den a2ften van Zomermaand, voor

eiUrlr.aV°Ch "^eeft/ow"

nacht a l Vg°?' ^ °P & » nacnt , or 24 Junij, ten n uuren dp

zelve te beftorn;en. Een Fries //^ WL m\d'L°»i*fl™t, was ebhter de Garzaak , dat dezelve ook fpoedig wer^t

™ MfnJIer gediend , maar was van del B sfchops Volk gevangen genomen. Toén men hem ter dood wilde brengen , beoofde hij , dat wanneer men hem in% leven wilde laaten , en hem bovend en een goede fom-wilde fchenken, dat: hij u 2- dea

Sluiten