Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8)

generalykalle 'tgeene dat fatfoen heeft (tiytgenomen die Leem goeden, waar inne die lanxt-levende maar halve Tocht enbehelt na denRegte van Brabandt') des foo is die lanxt-levende gehouden uyt dien en verbonden te voldoen ende te betaalen alle fchulden by hen te zamen gemaakt.

Art: XL

En aangaande die gereede Goeden, als Geldt, Schulden, Beeften, daar onder ook begrepen zyn die gene, die men noemt yfere Beeft en, te weten die eenigeLaaten ofte Pachters op Hoeven, ofte Winningen onder gedaan worden, ende op ■geld zyn geprifeert, Wollen en Lynen Laaken egeen fatfoen hebbende, noch tot fatfoen gefneden, mag die lanxt-levende daar mede doen zynen vryen wille, des moet hy betaalen die koften van der Uyt-vaart, ende allen die fchulden van den Sterf-huyfofoo "oerrp Jnw Kinderen zyn, is die lanxt-leven* de verbonden die Kinderen tamelyken enae eerlyken naa fynen ftaat te onderhouden, ende als tyd en oirbaar wefen fal, die tot eerlyken flaat te helpen.

Zulks dat den langst-levende alleen Meefter blyft van liet gereet, gelyk dat uytgedrukt ftaat in de meergeciteede Cofluymen van 'sHertogenbofch tit: 15". | vanRegten. den Gehouwelykte Luyden aangaande art: 4. 7.; Item tit: 17. van Verflerffeniffe ende Succeffie art: 6. 7, & 11. • En dat nog onder den last van te betalen de paffive fchulden, volgens d'ordre gepr*efcribeert in den 13. art:

dicl:

t Edit: I7J8.

Sluiten