Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICH TV vir

theur,ten nutte onzer geliefde Duitfchers, vervaerdigd is,van gantfcher harte wenscht r en van den Heere fmeekt.

Tot hier tos het Voorbericht

van den Hoogduitfchen Uitgever. — Ik heb 'er niets bij te voegen, dan, dat ik,met hetzelfde oogmerk, en met denzclfden wensch, U, Mijne Landgenoten,. deze Leerrede, aenbiede, en dat ik de moeite der Vertaling aeng'enaem zal bc-. hond zien, wanneer een of ander moedeloze ziel, welke 'er, inzonderheid in deze duijfere dagen, ook in ons Vaderland, zo velen zijn, door dit gefchrift, het welk, mijnes krachtens, da ertoe zo uitnemend gefchikt is, in het Geloof meer werde bevestigd, en door de hoop en het vertrouwen op onzen dierbaren Verlosfer,

op-'

Sluiten