Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&6 K E R K - R E E DM

99 die' zalige Schimme, Mag ik U myne is, vroegere Kerkojirgers eenen welmee9, nenden raad toedienen, wild ge nog „ een laatft liefdeblyk van my aanneemen, Ei Komd , volgddan myn voorts beeld, Rukt uw hart in tyds van 's „ Weerelds ydelheeden af, weid U Go„ de en zynen zaligen dienft toe, Zoekt den Heere terwyl Hy nog voor U ts vinden is, Roept Hem aan terwyl Hy „ nog na by Uis, Ik was eertyds, gelyk „ veele thands onder U, ook der ydel«, heid en zonde dienftbaar, maar aan „ den voet van Emanuël 's kruis, maar „ door innige beweegingen der godlyke „ Barmhertigheid, mogt ik genade vin„ den; Ach, langs dien zeiven altoos vers,, fen en leevenden weg kond gy die ook nog „ bekomen; Die zelve meedogende Je„ fus die my in ontferming opnam, my „ zynen gouden Genade-fcepter toereik„ te en tot my zeide, Leef in uwen bloe* ?, de, ja Leef tot in Eeuwigheid, Diezek

53 vq

Sluiten