Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Vruchtloze moeite zoudt gij, mijn vriend! aanwenden, indien gij in dit gefchrift, of een volledig zamenfrel van Godgeleerdheid en zedekunde, of eene volkomen opgave van alles, wat Jezus of zijne Apostels geleerd hebben, poogde te vinden. Zelfs niet alles, wat een, in den Godsdienst wel onderwezen, kristen behoort te weten, zult gij hier aantreffen. Immers dit alles hebt gij in het voorgaande gezien, is het waare wezen van het kristendom

niet. Ieder Godgeleerd zamenflel , hoe

Evangelisch, hoe zeer in den geest der leer van Jezus, bevat altijd veel dat zekerlijk het wezen

van het kristendom niet betreft. Eene

naauwkeurige opgave van alles, wat Jezus of zijne Apostels geleerd hebben, zou ons wel de

bouwflof tot, maar niet, het wezen zelfs

van den Godsdienst van Jezus verfchaffen. Hoe veel toch zou hier in zij», voor ons van weinig nut, en niet zeer toepaslijk. Ja, niemand befchouwe het, als een gebrekkigheid, in onze opgave van het ware wezen van het kristendom, zo hij van veele leeringen, welken.ieder kristen behoort te gelooven of te betrachten, in dit gefchrift, geen gewag gemaakt vindt. —

Je-

De geloofsleer.

Sluiten