Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-ONDER HET BEELD, ENZ. HoOFDST.XLVI. 517

haare jongen beroofd, een zeer gu'mmig en§ 243.' wreed dier zij, is bekend, en van ons op sSam. XVII. 8. befchouwd, gelijk wij hec ook vinden

Spreuk. XVII. 12, Het flot van het hart

kan hier gevoeglijk het hart-zakje (pericardi» um) betekenen, dewijl het hart daarin befloten ligt, en daarmede omkleedt is; hoewel ook de geheele borst met haare fpieren en beenderen daaronder verftaan kon worden, welken beer of leeuw eerst opfeheuren moeten, om hun ont-j haal en graagte te voldoen op en aan het hart. Dus fchreef Homerus lliad. a vs. 115. dat d© leeuw het tedere hart uic het lijf fcheurde. Dergelijken heeft ook Apollinaris Paraphr. in Psalm. VIL 3. & LVI. 14. daar hij het hart voor de ziel neemt (93).

Hos. XIV. 8. zie vervolgens 1 Kor. XV. 36.

(93). Het geene in onze Staaten Bijbel het flat van het hart, en bij Luther het verftokte hart is, dat verftaan Calvinus , Livelejus en andere van het hart-zakje; dog de meeste, wel zoo gevoeglijk, van de borst, binnen welke het hart befloten

en bewaard ligt Kn nopens den leeuw word

'er aangetekend, dat hij, op zijne prooi aanvallende, dezelve met zijne fterke voor-pooten zoo fterk aanvat en beklemt, dat hij haar de borst te zamen drukke, de ribben breke, en aan het hart, gelijk Bochart i. c. P„ L L. III. c. 2. volgens anderen zegt, zijne bijzondere lekkernij vinde.

Sk 3 $ %

Sluiten