Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

S.eld genoemt. Oier van daan is het, dat deze benaaming ook in volgende tyden aan dit Land is eigen gebleven , en alle volgende overheerfchers en bezitters van het zelve deze trotze benaaming hebben overgenoomen; (gelyk wy in onze Lener en Gejcbieakundige Brieven ten volte (zo wy meenen) betoogt hebben. Wanneer nu daar op het uitgèftrekte Ryk van Alexander de Groote, na deszelfs fchielyk en onverwagt overlyden, in vérfcheidene grootere en kleinere Ryken gefcheurt wierd: zo heeft wederom alleen dit gedeelte, dat het Syrifcbe en Afyrij"che Ryk genoemt wierd, die gewoone Afiatiafche vergrooting en deze trotze benaaming behouden, om dat de Syriers zig ook meefter van lïabylonien gemaakt hadden. Zo word Antiochus de Groote by Appiaan (*) Koning van Syrien enBabylonien genoemt; maar zyne Gezanten, den Romeinen vleijende, zeiden na zyne nederlaag, dat de Romeinen door die Overwin, ning mee/Ier van de geheele Wereld gewar. den waaren. Egter zyn de Romeinen zelfs, alhoewel Ooft en Welt in de drie gedeeltens der Oude Wereld hunne overwinnende Wapens omgevoert hebbende, niet eer tot dien toppunt van roemzugt opgeklommen, dat ze zig de heerfchappy van de geheele Wereld volmondig hebben toegeëigend, dan na dat deRomeiniche Neptunus, de groote Pompejus, deze Afiatifche Wereld door de overwinning van Tigranes en Mithridaat volkomen iu de macht der Romeinen gebragt had. Van toen af wierd dit eene algemeene, gewoone

en

C) Zie Hem in zyne Syrifche Oorlogen aan liet begin.

C 3

Sluiten