is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het leerstelsel der koortsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 LEERSTELSEL

ïn dit Tijdperk van herftel is het lichaam buitengewoon gefchikt tot inftorten. De voormaals in de Koorts in het algemeen veranderde Prikkelbaarheid keert in dit tijdftip eerst tot baren natuurlijken ftaat weder; diensvolgens is een nieuwe Prikkel, die door de minfte aanleiding geroerd word, zeer gemakkelijk in ftaat de Prikkelbaarheid te veranderen en wederom Koorts voord te brengen. Schrik,Toorn, Overdaad in fpijs en drank, kunnen zeer gemakkelijk de Koorts wederom doen keeren. In de Zinkings. Koortfen neemt men allermeest deze gefchiktheid tot inftorten waar. De Zieken , zegt störk, die van deze Koorts zijn opgekomen, moeten zich met de grootfie behoedzaamheid: wachten van zich niet aan een koude lucht hlwil te ftellen, want zij zijn zeer geneigd om in te fior-. ten, en dan is de genezing zeer moeielijk \ee).

De Algemeene Koorts welke niet binnen een etmaal ten einde gelopen is; kan tot den perden en Vierden dag duuren: is in dien tijd de Scheiding nog niet gebeurd, dan word zij dikwijls tot den Zevenden dag voordgezet, JZulks zien wij in de Eenvoudige Koorts,

(ee) Störk, /. c. pag, 114,