Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

Thermometer, naar fde Schaal van den beroemden Fahrenheid verdeeld hangende buiten Zonnefchyn in het Noorden tegen het Oosten binnen deze Stad.

Ik heb gene Waarneemingen meerder dan noodzakelyk waYen, daarin ter neder gefield; namentlyk wanneer de koude niet op een byzondere en opmerkenswaardige wyze toenam of afnam. Dan fielden ik dagelyks Hechts 'twee, of ten hoogden drie Waarneemingen op 't papier , maar als dezelve raeer dan getneenelijk in een zekere tyd toe of afnam , heb ik deze Waarneemingen op eenen dag meenigvuldiger gefield. Voords zyn dezelve vergeleken en overeengekomen met de Waarneemingen van twee andere Dollond. sche Thermometers op twee andere plaats zen dezer^Stad hangende.

WAAR.

Sluiten