Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLÜGTSPEL. 29 ZEVENDE T O O N E E L.

jurriaan, roosje, snaps,

verfchoelen. jurriaan, klopt aan Roosjes huisdeur.

Is er niemand t'huis ?

roosje, uit 't venfier.

Wat? zyt gy 't, onderneemt gy 't u nog h'et te koomen ? kunt gy nog gelooven een voet in myn huis te zetten, zeg ? beeld ge u dat in ?

j [t r r i a a n.

Neen, neen, Roosje ik wil niet in huis, ik zal buiten blyven, maar wat ik u bidden mag, laat ik nog een woordje met u fpreeken, het is voort gedaan; toon my die gunst, en kom voor een paar ogen-; blikken beneden, dan zult gy zien dat....

roosje.

Ik wil niets zien, niets hooren. of niets weeten,

laat my met vreeden, en kom nimmer onder myn oogen. (231 doet het venjier diht.)

snaps, _/ïi7 opkoomende, ter zyde.

Bravo! exelent! nu wil ik myn geld haaien, en heb ik dat, dan kom ik weder hier en haal het Meisje.

AGT°

Sluiten