Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

ra HARLINGEN op «'« ^ w' alle morS ten 9 uur een Schip, doch Van "nNo"- tQt i2 Febr. Zond. Woend en Vrijd.

nokkurn en Sneek. s'morg. ten 9 uur een Schip.

Stikhuizen, Saturd. s'morg. ten 11 een dito.

traneker, s'morg. ten 9 en ï ,., namid. ten 1,3 en 5 uur, en Dond. s'morg. ten 7 uur een Schuit.

Leeuwaarde, s'morg. ten 4 en 9 eu namid. ten l'.cn 4 uur een Schuit.

a van HOORN op

Alkmaar, alle morg. ten 8 uur en via 1 April tot 30 öept. nam. ten 4 uur, doch van 1 Oei. tot 30 Maart ten

3 uur een Schuit.

Amfterdam, ovet Purmerent, gaat van 1 Oftober tot 3t Maart dagelijks ten f (joch Maand, en Vrijd. ten

4 uur) ten 9 en 1 uur. Ten 4 uur tot t>»rm. toe. Van den 1 April tot 30 Sept ten 4 * 9»1, half 4 en de Nachtf. tiet geheele Jaar door, ten 10 uur over Purmerent,

Amft. over Monnik, en Edam. gaat 't geheel; jaar doot ten ó' I' en hall 3 uur een Schuit. Ten Tuur tot Monn. toe. De Beurtfehepen alle avonden met Boomluid. van L El] U E N op Amfterdam, alle avonden ten 9 uur een Nacbtfchuit en dagelijks, except van pmo. Nov tot uit. Febr s'morgens ten 11 uur een Kang. De Marktfchuit in den Zom. nam. ten 5 en s'Winters ten 4 uur.

Delft en den Haag, dagelijks s'morg. ten half 4, 6 ,8 en haifii, nam. ten half 1 , hal' '3, fen half7uurecn fchuit. JJen Marktfchuit op Delft -ten 11 en op den Haag ten 1 uur. Gouda, Woensd. Dond, Vrijd. en Sat, ten half it uur Haarlem, van 14 Maart tot 2 O&ob. s'morg. ten half 4, half 7, 9 en n uur, nam. ten half r , 2 , 4 en S uur. De Pakfch. Dingsd. Dond. en Saturd. ten 10 uur Van 3 Oclob. tot 14 Maart s'morg. ten half $, 9 eri ii, nam. ten half 1, i, 4 en 6 uur. De Nachtfchuit het geheele jaar door ten H uur. Rotterdam, alle mor», ten half 10 uur eon Marktfchuit-

Sluiten