Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 EDUARD en -ROSALIA.

vind helaas! dat gy aan nayn hart aan mynefmertelyke ouderdom ontbreekt, ik heb het Vaderly. ke hart voorugeflooten, ik heb u myn Eduardl jnyn eenige Zoon verftooten: de Oprechtfte, de Zuiverfte Liefde gedwarsboomd j eene Liefde, die door God geheiligd was; ik'heb de esrlykfte Famielje befchimd. yeracht en beleedigd, enkel en alleen om dat zy niet Ryk waaren; ik -* ik alleen! beb twee Schepzels, -in een poel van elende geftort, hun verderf gefmeed, en aan den armpeae ten proQi gefteld; en dit alles uit eigenZinnigheid — uit een yerachtelyke Hoogmoed; om dat ik meende, dat iemand die ontblood was , van ,'middelen doch daar en tegen met de fraiste deugden begaa-ft, nimmer aanfpraak op den Rykdom konden maaken. ■ helaas! ik heb gedwaald en gevoeï dit te laat. aph! konde

ik'de verlopen tyd te rugroepen, konde'ik -

#aaar daar Erna.

TWEEDE T 00 N E E lt

goldstein, ernst, gold stein.

'Wat nieuws Emit\ noggeene ophelderisf nog geen tyding Van myn ten onrecht verban» pe Zoon?

£rnst,

FJeJaas! neen; niemand kan myn eenig voldoend naricht geeven.

gold-

Sluiten