Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 LIEFDE en GROOTMOEDIGHEID,

gry p.

Ja, mynheer is het bosch ingewandeld.

ferdinand.

Wie is uw heer?

gr yp.

Een allerbraafst man 5 ... hy is luitenant by de armée.

ferdinand.

Kent gy by geval den vaandrig Walders ?

g r y p.

Die is mynheer; hy is thans luitenant.

ferdinand.

Gy kent dan zyn gedrag?

g r y p, die hem opmerkzaam befchouwt, ter zyde.

Dit fchynt een jonge heremiet te zyn: hy heeft geleden ; dat .toont zyn neergetrokken mond en zyn treurig gelaat.

Tegen Ferdinand. Zyn gedrag is voorbeeldig; hy is de braaffte man en de dapperfte foldaat, dien ik ken. Ferdinand verwydert zich een weinig, ter zyde. God dank.' weder eene weldaad! ... ik wilde hem wel eens zien; hy is vriend genoeg om dit verblyf der treurigheid niet te verraaden; maar neen! ... hy is een losfe jongeling, ik ga.

Tegen Gryp.

Hoor eens, oude man! gy wilt my wel een' dienst doen!... zeg uw' heer niet dat gy iemand gefpro-

ken

Sluiten