is toegevoegd aan uw favorieten.

De wéldenkende representant, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T00NEELSPEL1 41

helpt my; wy mosten hem redden ! _ en ik ben myne fpoedige vryheid aan hem verfcbuldigd; — zy lieren my los; de anderen kwamen te hulp; riepen: Lang leve onze braave reprefentant! en geleidden my, onder duizend zegenwenfehen, tot aan huis.

JACOBA, Peter de hand toereikende. Braave Peter!

iïy kust haare hand. Ontvang onzen dank!

Pifter ziet belangryk'naar Sophia.

SOPHIA.

Ook den mynen! Zy keert haar aangezicht van hem af, bedekt haare oogen met ééne hand, en reikt hem de andere, die hy vuwig aan zyne lippen drukt, en niet fchynt te kunnen loslaaten.

DE REPRESENTANT.

Sophia . . . zie, dat deed die braave boer . . . wat deed de heer v.m het kasteel, myn vrind?... hy ftond op zyne teenen, en keek , heel interesfant, hoe het zou afloopju.

Sophia keert zich om, ziet Peter Jlerk aan, hy wederheerig, terwyl hy hiare hand nog vast. houd; zy nadert hem , en eensjlags omhel' zen zy elkander.

TEUNIS.

Wel, wat henker nou! Is dat vryagie geweest?

JACOBA,

Dat fchynt zo . . . heb je 'er iets tegen?

C 5 TEtr-