Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Geen ramp, geen naweên, vaak zoo wreed!

Verwisflen vreugde in prangend leed; Voltooi Gy zelf uw werk, ó zorgende Albehoeder!

Dan melden wy uw* lof eerlang,

Met fnaarenfpel en fchellen zang, In 't Godgewyde Choor, met dees verheugde Moeder!

J. van BEMMELEN.

Sluiten