is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar MDCCC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5T1

Terlen, konden rriet anders beSuites dar» fat aftel rTn -daa een boos uitgezocht venijn tegen eeuard zijn korde. Hier van zo zij zich v*rb*e!deu volïotrsen overtuigd, namen zij affcheid vsa deze hunne geliefde Doc'jter en vertrokken: Dan helaas! de tijd verfchafte hen eene nieuwe gelegenheid om ru geheel van het w.->n:iedrag van runnen zoon overtuigd te worden, zodai nig dat omtrent de echtheid dezer zaafce nu geene twijp. feling voor hun overbleef. Wat nu door hen in deze kommerlijke zaakgedsan? overtuigd rt flens van de alrezorgvuJdi^e fiilzwiigendhaid hunner dochter ,vrf csr'c zij ' van wederom niets uit dezelve te kunnen vernemen, en oordelen best bddasd alleen te ontbieden, en dezelve met fteftfenjn waarfebouwingen, zo het mogelijk ware, tot zijn plicht tems te brengen.

Zij brasten dit ten uitvoer en begonnen hun Zoon ter-' flond van zijn wangedrag te overtuicen en tevens ge■ftreng te beflraffen ; dan <'e rampzaalij-e eduard., idoor den ftroom des verce'fs geheel weggevoerd, wa« niet meer vatbaar voor de 11™ der reden 5 met eeïve opzettelijke fltjf hoofdigheid ftond hij tegen zijn iOu,ieren op ; hen op eene oneerbiedige wijze toetoepende: Mijn fiaat en mijne j/rarm geven vtii tbann w ba recht van mij ztlvcn alleen aftcbangett»''' Het wajh