Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

de WAAL.

hoog 54, breed 80 duim. Doek.

No.

51. Deeze capitaale Ordonnantie, vol gewoel van eene meenigte Lieden, van verschillenden ftand, vertoont een ruim Marktgezicht met verfcheide Koopwaaren, als diverfche foorten van Riviervisch , benevens Kreeften en Krabben; verder Gebouwen en Wandelaars; alles is meesterlyk, krachtig en natuurlyk gepenceeld.

DOOR VERSCHEIDE MEESTERS.

52. Een Stadgezicht binnen Amfterdam, ziende van den Vygendam naar het Stadhuis, Waag en gedeelte van de nieuwe Kerk, geftoffeert met verfcheide Beeldjes, Sleepers en Arbeiders met Koopmans Goederen; meesterlyk op doek gefchilderd , door T. de Graaf, hoog 30, breed 36 duim.

53. Een dito , dito , zynde weergaê , ziende langs de Colveniers Burgwal naar de Huizen van Trip,en verder naar de INieuwe Markt en Waag, en verdere Wooningen, geftoffeert met Beeldjes, SJeeper, een Jagt en Schuiten , in alles zonachtig ais de* vorige behandeld, door Denzelven.

54. In een Landfchap, vertoonen zich verfchillende foorten van Plantgewasfen, waar by eenige Gediertens, als Slangen, Haagedis-

^ fchen , Sprinkhaanen, Slakken, vliegende Capellen en andere Infeclen. Natuurlyk en uitvoerig gefchilderd, door E. vanéén Breek, hoog 37, breed2%d1.hu. Doek. i No.55.

Sluiten