Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 CATALOGÜSvah

IN O.

/co - 7- Pétrus zich in het Voorhof by de Krygslieden wafmende, Verloochent zyn Meester aan de Dienstdoor ƒ Sj?eng e° krachtr,S met duo geteekent,

8. Het Berouw van Pétrus: terwyl den Heiland gevangen word weggebragt, zynde een ryke Ordo-

™« H>V8.n ,Vei'!,d?Je''de Kee,den' fraai eü uitvoerig met dito behandeld, door denzelve. b

TvfTr?Z de" Stéede"houder aangeklaagt: door zyn Befchuldigers ; ryk geordoneert, en fraai met

~»pvtlVtu geieeKenc, aoor denzelve.

10' £2 d°°r o m°?twi*lige Krygslieden misbanOrdon,„;Jan Her°d,S WCg 8e^den: fraai va„ éotr^r UUVOeriS raecZaP--ven behandeld,

M. Christus aan den Colom gebonden, werd door de Beulen wreedelyk Gegeezeid, in 't aanzien van een verw0ede Krygslieden , en amle eVan-

lchouwers; meesterlyk fraai en uitvoerig met dim geteekent, door denzelve. ulcvoer'g met duo

/SA 12• °eeze fta?yë Ordonantie, verbeeld Christus met Doorne gekroond en door de Jooden en Krvckn^ ten mishandeld, en befpot; natuurlyk van^Ö' tö^ten; krachtig en tellens zeer uitvoerig n et" dito behandeld, door denzelve. uuvoer!S niet

//cc 13- Deeze ryke Ordonantie, verbeeld den Heiland aan het Volk vertoont, ziet den Mensch ■ mét ménigte Aanfchouwers , op het gXd van een

gedrukt, en is als de vorige zeer uitvoerig en frisrf met dito behandeld, door denzelve. fc

/ ry 14. Een dito, de Kruisdraging Christi, niet minder fraai van Ordonantie en Hartstochten als de voorgaande zeer fchoon en kragtig en niet minder uitvoerig als de voorgaande mee dito geteekent, door denzelve

15

Sluiten