is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogus van een uitmuntend kabinetje schilderyen [...] en losse prent-werken [...] en andere fraaije rariteiten. Alles naargelaten by [...] Pieter Cornelis Hasselaar [...] Al het welke [...] verkogt zal worden, op dingsdag den 28. november 1797 [...] te huize van den overleedene [...]. Door de makelaars Jacob Posthumus [...] en Willem Haverkorn, Willemz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5§ CATALOGUS van

No.

41. Twee fluks het Dorp Baeren, op Eemnes ziende, en Dorp Panderen met verfcheide Stoffagie ; uitvoerig en zonagtig met Zapverven geteekent, door J. de Beijer.

42. Twee dito, Gezigt naar de Kerk te Hiiverfum, en Gezicht te s'Graveland; zonagtig en uitvoerig mee de Pen en O: L Inkt geteekent, door denzelve.

43 Een vreemd Aapje in een Westïndiesch Landfchap; kragtig met Roet geteekent, en met wit gehoogt, door J. Oudry.

44. Gezigc van de Rivier de Eem op Amersfoort, met de Pen en Zapverven geteekent, door J. v. Liender.

45. Zes (tuks Afbeeldingen van Propheeten , als Obadja, Amos, Micha," Hofea, Joël en Jona; uitvoerig met der 1 en Os Inkt geteekent, door 3. Pieart.

4Ö. Het Portrait van Bardéfius, uitvoerig met O: I: Inkt geteekent, door H. ïoihoven,

47 Gezicht naar de Kerk te Zoest, met de Pen en O: 1; Inkt geteekent, door A de Haan.

KUNS T-B O E K iS°. 3.

Waar in de Afbeeldingen der Vier Evangelisten, met O: 1: Inkt geteekent; beneevens elf ftuks zeer fraaije Ordonantie op het Lyden Christi ; als de *- voetwasfching aan de Dicipelên ; het Heiüg Avondmaal het uitryken van den Drinkbeeker, Judas ontfangt het geld, de verraadelyke Kusch aan zyne Meester; Christus ontfangt een vuiscflag door den Krygsknegt: den Heiland voor Caijephas den Hogenpriester ; waar onder drie geestelyke zinryke Tyfels, zynden alle zeer meesterlyk en kragtig ea tevens uitvoerig met Zapverven geteekent, door Joannes Claudius de Cock , Ao. 1728. in een fr. band, ^velke in een koop verkocht werd.

O M*