Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. zS No. Boek 4

- 197 Een Gezicht in Bóhcmen, uitvoerig met Ooftyi> ■ ind. Inkt gewasfchen, door R. Savery.

198'Een Boere Werfje, omhynt met zwaar Ge1. boomten, fraai met Ooftind. Inkt gewasfchen, door van Resfum.

!i99 Een Watergezicht, met zeilende Scheepen en vaarende Schuiten, ter regterzyde ziet men een Hoofd van Paalwerk waaraan eenige Schuiten leggen, fraai met zwart kryt en Ooftind. Inkt gewasfchen, door J. van Coyen.

200 Een Strandgezicht, geftoffeerd met eenige ^ Visfchers en Schuiten, niet minder fraai en zynde een wederga van de voorgaande.

20r Een Heuvelachtig Landfchap, kragtig mee zwart kryt geteekend, door Diets.

202 Een Landfchap, geftoffeerd met eenige Heeren te Paard, verfeld van Jagt- Honden, uitvoerig en fraai met Ooftind. Inkt gewasfchen, door Blyhooft.

203 Twee Bergachtige Landfchappen met een Rivier, fraai en uitvoerig met zwart kryt en met Ooftind. Inkt gewasfchen, door H. Nauwinx.

. 404 Een Landfchap met een Ruïen, en voor dezelven een Veehoeder dryvende een belaaden Ezel, fraai van ligt en donker, en uitvoerig gewasfchen , door A. van der Cabel.

to$ Drie ftuks Landfchappen, waar onder een Zeetje met Scheepen, door Coops.

206 Twee dito Landfchappen, met zwart kryt geB 5 tee-

Sluiten