Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RARITEITEN. si

Door DITO. No. V

Hoog 6\ duim diameter 4§ duim. Yvoor.

88 Een rond Basreliev. verbeeldende de zeven

vryeKunfiep. JmJUu* ~, - ~ - /

Door DITO. / Hoog 4|, breed 3 J duim. Yvoor.

89 Een ovaal Basreliev, waar in verbeeld word

een Landfchap met de Gebeurtenis daar Simfon den Leeuw verfcheurd; zynde overkunilig gewerkt en geplaatft in een uitvoerige gewerkte Lyfl: met barnfteen belegd.

Door DITO. Hoog 4I, breed 31 duim. Yvoor.

90 Een dito, dito, met de Hiftorie van het ver-

liaan der Filijlynen, zynde een weerga van het voorgaande.

Door DITO. • ^V" " t2S

Ha»g 4|, breed 3j duim. Yvoor.

1 91 Een dito, dito,dito, met de gebeurtenis diar de Jonge Tablas Zich met den Engel wandelende vertoond, insgelyks een weerga van de vorigen.

1 Door DITO.

Hoog 4|, breed $\ duim. Yvoor.

\ 92 Een dito, dito, waar in is verbeeld de verge^ B 3 ]Y~

Sluiten