Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

J. RUISDAAT.

N. 48) hoog 16, breed 15I duim. Doek op Paneel.

In een Boomryk bevallig Landfchap; aan een ftiï water , ziet men ter regterzyde onder het lommer der geboomten , een hengelaar: en ter linkerzyde f

yertoonen zig de overblylfels van een oud Kafteel; / •|^»/•

net aangenaam zonuciii eu ue ïpitgenug m net water, geeven een treffelyke uitwerking in dit ftukje, dat in alle deelen de natuur fchynt te eve? naaren.

DOOR DENZELVEN.

N. 49. hoog 39, breed 32 duim. Doek.

In een Noords bergagtig Landfchap met eenig geboomten, vertoont zig op de voorgrond, tusfchen Rotzen ter wederzyden hooge Watervallen , verder' zyn eenige Reizigers , en hoog gebergte ; het nê- jf *\Jf*.

derftortend water is zeer natuurlyk, het licht be

vallig, en meesterlyk fraay gepenfeeld.

J. REICHENBACH.

H. 5Q. hoog 28, breed 23 duim. Doek.

In een wynkelder, met verfeheide ftukvaaten voorzien: ziet men een aardig meisje met een aarde B s wyu-

Sluiten