is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over prenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. <5j

beste Prenten. Doch zijne werken komen zo weinig voor, dat wij zelden in ftaet zijn, om dezelve tegen elkander te vergelijken en daer door te oordeeJen welke van haer de meeste verdienften hebben.

Stefakus de la bella was een kunstenaar van geringe genie, zijne manier is te zwak voor eenig groot werk, doch zeer gefchikt voor kleine voorwerpen: dezelve heeft eene groote vrijheid bij eene ongemeene netheid. Zijne beelden zijn geestig behandeld en fomwijlcn is zijne zamenftelling goed; doch zelden geeft hij eenig blijk van eenige kundigheid in de behandeling van het licht, hoewel d't gebrek door de kleinheid zijner ftukken zekerlijk minder in het oog loopt. Zijne Pont Nmf geeft ons een goed denkbeeld van den aen zijner werken. De flegte verdeeling van het licht veroorzaekt dat er zich in 't minfte geen Geheel vertoont fchoon de zamenftelling, de heden laegfche bouworde uitgezonderd , anders nog al redelijk is. Doch de beelden zijn zeer fchoon getekend, en er is een buitengemeene fraeiheid in de wijkingen der onderfcheiden Gronden. Er zijn onder zijne enkele hoofden fommigen , welke zeer lchoon en bevallig zijn.

Het werk van le fage beftaet meestal uit fchetzen. Deze Meester munt voornamenlijk uit in de tekening, waer in hij volmaekt ervaren was. Het blijkt uit zfne ftukken . hoe onopgemaekt de. zelve ook mogen zijn, dat hij zeer kundig was in de ontleedkunde en de evenredigheden : doch uit uit.

ge-