is toegevoegd aan uw favorieten.

Rosalie en Sophie; of, De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlijke lotgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de VERLEIDING. 73

Deze voorwerpen verwekten op nieuw , de woedenfte fmerten in haare ziel. Haare traanen bevochtigden de bloemen , die voor haare voeten verwelkten , terwyl haar hoofd , op haare onderfteunende hand kwynende nederviel, gelyk eene roos, die by den avondftond flaapt.

Zy richtte zich met drift op. Nieuwe ligchaamsfmerten overvielen haar: ... Waar is

hy? riep ze, in groote angstvalligheid,

waar is hy ? .. .. myn man .... myn bruidegom ? .. . Van u, ó natuur! eisch ik hem ... Geef my myn echtgenoot te rug!... Gy, ó natuur, gy, die den tiger de zucht voor zyne jongen in gedrukt — het hart van den bloedgraagcn wolf liefde voor de zynen hebt doen kennen , zoudt gy menfchen harten wel toefluiten voor die goddelyke drift?

In woede floeg zy haare armen van een — greep van zich , om de lucht en fchaduw der boomen , die om haar heen ftonden , te omhelzen.

Ten laatften verlost zy van een lieftalig meisje. Het ftrekte onnozel de armen reeds uit naar de weenende moeder ; en deze treffende vertooning fchilderde de beek, die van deberE 5 gen