Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193 BE MINTFERIGE

Ik heb bemind. Ik heb teder bemind. Daar is een tyd geweeft, dat ik de kracht der liefde zo fterk gevoeld heb, als die immer kan gevoeld worden. Dus weet ik, wat liefde betekent. . . maar myne liefde was alleen werkzaam onder het opzicht der reden ... en, het voorwerp dat ik beminde, beminde ik fterker dan my zelve.

Juliana, (met drift.') Op myn geweeten betuig ik u, dat ik Fredrik fterker — veel fterker dan my zelve bemind hebbe en .. . .

Dorcas. Neen, myne vriendin, neen. Gy hebt Fredrik minder bemind _ gy hebt hem minder lief dan u

zelve. Waar van daan anders dat gebelgd zyn - ■

dat flaan op uwe rechten als de vrouw van zyn hart ? Zelfliefde ademt wraak en woede, terwyl de liefde, die wy anderen toedraagen, aandringt op medelyden en vergeeving. Zo gy Fredrik krachtiger liefde dan u zelve wik toedraagen, poog hem dan zyne zwakheid te vergeeven en laat uwe woede u niet doen fchynen te vorderen, dat gy wilt bemind worden. Geloof my, wanneer gy u dus wilt trachten te gedraagen, zulr gy gerufter leeven en het eenigft middel, om het hart van Fredrik weder tot u te trekken, ter hand neemen. Zyne liefde is zekerlyk in een ftaat van verftrooiing. Zy verloopt zich , en het hart is 'er onbedachtzaam onder verrukt. Het volgt een dwaallicht op den weg van een zondig en gewaand vermaak. Verbeeld u toch

niet,

Sluiten