is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1789. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C/M )

Ten Comptoire BanjermaJJing. Rrfidenten y

Leonardus Lambeftus Matthyszen,

Koopman provifioneel, 1789

Eerfte, 1?8s

Hendrik du Pont , Onderkoopman, provifioneel, I7gp Tweede I7g4 Luitenant,

Johannes Daal, lygp

Commandant op Tatas, 1787 Vaandrig,

johannes Smith, 1786

Commanaant op Sampet, 17 87 Opper chirurgyn,

Fredrik Frischman, ^88

Ten Comptoire Palembang. Rejïdenten ,

Pieter Walbeek , Koopman en Eerfte, 1784 Hendrik Jan van Schuler,Onderkoopman,

en Tweede, 1784 Opper chirurgyn, Johan Ehrenfried Neyman, 1780"

Ten CombHire Puntiana. Rejldenten 3

Jacob Klaagman, Onderkoopman, pro-

vifioneel, en Eerfle, I788t

Botto Schultetus Aene, Boekhouder en

Tweede, I7gS

H 2 LY8-