is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1793. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 91)

Luit. Hendrik Chriftiaan MoIIy,£y<k

Comp. van Capitain Singa joeda, I7ÓJ' Vaand. Andreas Boegman , by ae Lomp.

van Cap. Nolland Noya , 1791 Vaand. Carel Diderich Brahe, by de

Comp.van Cap. Saflaro W ïdjoyo, 1191 liveede Battaillon Mateyers, Commandant De la VL tte Benin,Cap. 1791 Luit. Pieter Wilhelm tjehtjs, by de Comp.

van Cap. Talip, 179È Luit. jehan Fmanué'1 Hamming, by de

Comp. van Cap. W iera iVIc ngolo, 179c Luit. Lodewyk Joseph Soutre>-., £3/ ae

Comp.vdn Cap. Abitum van Kuiyt, i-»98 Luit. Mtchaël Elias Fer ner, bydc Lomp.

van Capt. joerang Party 1-9I Derae Battaillun Maeyrs, Commandant ----- - . 17

Luit. lohannes NeyfTen. by de Comp,

V-tn Cap. Moendoe, I79É Luit. . . . ; . .by (ie Comp. van

Cap. Mohammad barge<ang, 17 Lutt. Nicolaas rl leieman, by de Comp.

van Cap. BonkusJ 179J Vaand. De Lille, by de Zemp. lanCap.

Boed'man, * ■ i~9f

Vierde Battaillon Moren en Sipahis,

Commandant, [7

Lutt. . . . . . , by de (cmp. van

Cup. Mohammad Chart, %y

V i Luih