is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1793. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ t:i )

The-éarus **ynh ddChriitoffeJ de Win-

t r, Tw«.:dei i7?l Onde, k topn.an , 17^8

Op er- chirurgyn, * *7

L Y S T E

der van hier vertrokken Per finnen naar di Buiten-cómpioiren zedert primo Januari, *ot mttmo De. ember 1793.

Naar Banda ?

Albertus Hennc is Ve^ige, Koopman, Set» Hoofd - Admrmflrateur»

Nair Ternaievy

Diederik Johannes van Orckum, Onderkoopman, Fi caal en JVtnke 'aer, Gerrit Spekers, Vaandrig Muit air,

Naar Samarang,

Dominicus Michiel Barbier, Capitain van

de drtbiliery, Jacob Me Ier- luitcnakt Militair, Wouter Abraham Baron van Masfau, Oni

derkooman,

l 'aawdt igs Mi 'ttair }

Carel Alexander vafl Zeebag, Wüiem Butler van Nacrüe^,

H Naa