is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edele gestrenge heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1795. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(U)

Ary Pieter van der Smagt, Tomlo-hender, lySf

Jan Carel Andriefien, 17^$ Secretaris van den Landraad, 1791

Adriaan van Dorth, 1769 Gonfumtte-boekhouderopHulftsdorp, 1787

Juftinus Rutga'rd Vifler, Opziender

van de s/reek, l7%f

Pieter Cornelis de Vos, Secretaris v.m de Weeskamer, I~P3

Gecemmitteerdens by de Arreek, Johannes Adams, I78f Sinaon Bartholomeus V/outersz, 17^7

Gefwoten Klerken van Politie,

Pieter UWf Lofman, 1784

Pet-us Geravdus de Vos, 17 . f

( ornelis johannes Idé, 1790

G df ied i e Dulx, 1790

Albert Heiiduk Giesler, 179c

Te Jaffenapatnantt Diederich Johan Kellins, Secretaris van

Juflitie, ,7g7 Johannes van der Spar, Eerjle kink van

Politie, 1793 Johannes Philippus Kroon, i78z

Negotie - overdrager , 1794

Jurgen Cats, i7<j4

Soldy - cv itdrager en Secr.'wis man .

de leeskamer, 17831

Te