Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C* )

OP Leiden van tien 15 Maart tot den 14 O&obec vpormiddags ten? en 12 uuren, savénds ten 8 uuren , van den 15 Oè'co■ber tot den 14 Maart 's norgens ten 7 en *S avonds ten 8 uuren.

Vertrek der Posten van 'sGravenhage.

Alle avonden ren 10 uuren naar Amfteldam, Haarlem, Muiden, Naarden, Alkmaar, Hoorn , en alle de Steden van Noord Holland : ook :

Naar Dort, Delft, Leiden, Gouda. Rotterdam , Gorcum en gantfeh ZuidHolland, 's Hertogenboich , Breda, Geertruidenberg,en Zeeland ten 8 uuren.

Naar Woerden, Utrecht, enz. en de Provinciën van Groningen, Vriesland cn Overysfel ren 8 uuren.

Zondag naar de Meijery van den Bofch, Maaftricht, enz. 's avonds ten '8 uuren.

Dingsdag en Vrydag -naar Duitfchland, Gelderland , Denemarken , Zwceden , polen , Hongaryen , Zwitserland , ltah'en en Turkyen, ren 2 uuren des middags: naar Groot Brittannien \s avonds ten 9 nitren.

Dingsdag en Vrydags,naar de Ooftenrykfihe Nederlanden, 's Hertogenbosch, Steenbergen , Zevenbergen, Wiltemftad en Vrankryk , Dir.g*dags ten 8 uuren *s avonds. Ding*-

Sluiten