Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de

H E E REN

LEDEN*

Wei-Edele Heeren!

JBtit dit Werkje met eerder aan U is medegedeeld, is toetefchryven aan de drukke bezigheden, waar mede ons de zorge voor de bevordering van den bloei des Genoot/ehaps en vordering der Aankweekelingen "heeft gaande gehouden. En daar wy om plan ten naajlenby op dien voet gebragt hebben , zoo als. vry ons voor fielden , durven wy U verzekeren, van in het vervolg, gelyk te voren , U de Mengel* werkjes yreegtydiger te zullen doen toekomen.

j. van COEVERDEN,

S k c k £ t a u s,

Sluiten