is toegevoegd aan uw favorieten.

Het jaar twee duizend vier honderd en veertig. Een droom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER HONDERD EN VEERTIG. 221

den eenen kant tot in het diepst van Perfie en aan de andere zijde over de Loire uit. Waaraan heeft het gehaperd dat het menschlijk geflagt nietbegraaven is geworden onder de puinhoopen der fteden, die niets ..meer vertoonden dan eene doodfche ftilte en ijslijke woestenijen?

Toen het bijgeloof en de gierigheid in de fchcpen gongen, die Spaansch-Amerika veroverden, toen men die nieuwe volkeren gong vermoorden, kan men berekenen hoe groot het getal menfchen ware dat toen onder de hand van het bijgeloof en de geldzugt fneefde ? Het was eene waereld in den rouw (a).

Dc

(a) Christophel colomb heeft twee waerelden in eene gefmolten; hij heeft den aardbol tot medeburgeren gemaakt. Daar is geene grootere omwenteling geweest dan die, welke deeze ontdekking veroorzaakte. Men zag eene nieuwe waereld, met duizend onbekende natieën be< volkt, eensklaps in de gefchiedenis der waereld plaats neemen. De grootheid van alle onze Koningrijken en van het oude Roomfche Gebied verdwijnt voor de onmeetlijke liïtgeftrektheid van dit nieuw tooncel. Deeze waereld deedt de oude van gedaante veranderen, nog heden en geduurende verfcheiden eeuwen onzeeker welke voordeelen 'er uit zouden kunnen fpruiten.

Maar de ontdekking van de Nieuwe Waereld heeft de oude een nieuw leven gegeeven; zij heeft 'smenfchen.begeerten eene menigte genietingen verfchaft , die tot dien tijd onbekend waren. Zoo de rijkdommen van eiken Staat

be-