is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdft. Èl Van de Univerfiteiteh. 239 pbveid als de besten in Londen. Ook worden de-

TdlT tensT00,:dis ziude,yker §ehouden «™ «

In T'a ?S 1U,Zea ZyQ ^otendeels middelmatig, en de ftad Zel s onregdmadg S>

v deeld m dertien kerfpels, die, Volgens de "engeliche wyze, meestendeels zeer klein zyn. Oofc *yn fommigen van derzelver kerken buitengemeen liegt. Eene van dezen, de Marien-kerk geheten, teven, de k k d h em 0Bd^««'

gebouw, welk door de üniverfiteits-kerk te Cambndge verre wordt overtroifen. De geordende Mag.sters en Eaccalaureusfen in de födgSdS moeten elk op zyne beurt, voor de Univerfiteit des zondaags prediken, en dan gaat de trein met alle de pedantifche Vertooning eener fehoolplegtigheul naar de kerk. Hier heb ik eenige flegte prl dikauen gehoord, en bevonden, dat de deftige Doftoren m de theologie op den predikftöel der ü!

dere P^Ijftoelen mede geen vreemd werk is, dikwyls valfche befluiten trekken, en hunne kudde ten deele met onnutte geleerdheid, ten deele met even onnutte deklamatie, onderhouden.

Het moet eenen buitenlander vreemd voorkomen de Bodleyaanfehe boekery, welke een' fchat v n

^ beneeie geleerde wereld vermaard is in een gemeen gebouw aan te treffen; vooral wanneer by met verre van daar een ander gebouw ontdekt welk nieuws opgetrokken en in alle oprijten tot bet ontvangen van eene groote bibliotheek geTchikt

is»