is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdft. III. Van de Univerfiteiten, 249

dat ik in Horatius Walpoles Anekdoten betreffende de fchilderkunst las, dat Balthasar Denjïer, een fchilder die uit Duitschland overgekomen was en zig hier opgehouden had, zynen landsman daar toe had geholpen.

De Radclifffche Bibliotheek, waar van ik nu te fpreken heb, ontleent haren naam van JohnRaddcliffe, welke, met de praktyk als geneesheer te Londen groot geld gewonnen hebbende en geen kinderen nalatende, veertig duizend pond vermaakte, om daar uit te Oxford een gebouw te ftigten en te onderhouden, waar in zyn bibliotheek moest geplaatst worden, welke, fchoon groot genoeg voor een byzonder mensch, egter veel te klein was voor een openbare, en voor de daar toe beftemde plaats, Hy zorgde ook voor de wedde van een' bibliothekaris en de vermeerdering van de boeken. Men heeft een toereikende fomme van de gemelde veertig duizend pond terug gelegd, om uit de renten van dezelve 130 pond voor den bibliothekaris, 100 pond tot het aankopen van boeken en Ico pond tot onderhoud van 't gebouw te kunnen aanwenden. Het gebouw, in de gedaante eens ronden torens die op een' dubbelden agtkanten voet ftaat, is pragtig genoeg, en heeft nog dat boven vele anderen in deze ftad vooruit, dat het geheel, als een eiland, vryftaat, en dus een goed aanzien heeft, hoewel de huizen rondsom nog ruim na genoeg daarby liggen. Evenwel heeft het op 't uiterlyke iets ftyfs, zo dat zekere dame, ik meen de gemalin des beroemden Hertogs van Marlboroügh, een goede Q S ver-